همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز کشور

                     "بانوی ایرانی- مدرسه مهربانی"

 این همایش با رویکرد "نقش بانوان و خانواده در گسترش فرهنگ مدرسه سازی" اواخر آبانماه 1398 برگزار می شود.
        
 اخبار ستاد مرکزی همایش

اخبار استانها در همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز