گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مدارس کرمانشاه

۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۶

گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از مدارس کرمانشاه