گزارش تصویری افتتاح ۱۷۰۰ فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی به صورت متمرکز و همزمان در سراسر کشور

۰۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۱