مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان:

خیّرین مدرسه‌ساز محیطی مساعد برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان فراهم می‌کنند

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۸۷۹ همدان
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان عنوان کرد: خیّرین مدرسه‌ساز با اقدام خود محیط مساعدی را برای تعلیم و تربیت اخلاقی، معنوی، علمی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.
خیّرین مدرسه‌ساز محیطی مساعد برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان فراهم می‌کنند

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس همدان، احمد صافی در جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز منطقه جوکار با اشاره به اهمیت مدرسه محوری در دستگاه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری حرکتی ارزشمند در راستای تحقق مدرسه محوری است.

وی مدرسه را محل رشد انسان خواند و تصریح کرد: تحقق اهدف تعلیم و تربیت در گرو فراهم شدن فضا و محیط آموزشی مناسب است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش مدرسه‌سازی را از ارزشمندترین کارها برشمرد و افزود: خیّرین مدرسه‌ساز با اقدام خود محیط مساعدی را برای تعلیم و تربیت اخلاقی، معنوی، علمی و اجتماعی دانش آموزان فراهم می‌کنند.

صافی با تأکید بر تبیین و نهادینه شدن فرهنگ مدرسه‌سازی و مدرسه یاری در جامعه، گفت: خوشبختانه با برگزاری جشنواره‌های خیّرین مدرسه‌ساز، شاهد تحقق این مهم هستیم.

مدرسه‌سازی نوعی صدقه جاریه است

در ادامه مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بیان کرد: اعمال خیّرین مدرسه‌ساز که بسترسازان اصلی تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی هستند، مصداق بارز اعمال ما تأخر است.
محمد پورداود با اشاره به آثار "ما تقدم" و "ما تأخر" اعمال انسان، اظهار کرد: آثار اعمال ما تقدم با مرگ انسان متوقف می‌شود، اما آثار اعمال ما تأخر  آنچه آثار آن حتی پس از مرگ نیز باقی و ماندگار است و انسان نتیجه‌اش را می‌بیند.

وی تصریح کرد: اعمال خیّرین مدرسه‌ساز که بسترسازان اصلی تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی هستند، مصداق بارز اعمال ما تأخر است. مدرسه‌سازی نوعی صدقه جاریه است و تا زمانی که این بنا وجود دارد، خیّرین از ثواب آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان  گفت: براساس یافته‌های پژوهشی، ابعاد مختلف شخصیت، ویژگی‌ها‌ای خودکارآمدی، خوش بینی و انگیزش پیشرفت با نوع دوستی خیّرین مدرسه‌ساز رابطه معناداری دارد.

وی خیّرین مدرسه‌ساز را پیشگامان بی‌ادعای عرصه تعلیم و تربیت خواند و افزود: ساختن جامعه متعالی و کمال یافته و به تبع آن ساختن انسان‌های کامل مرهون تربیت انسان‌های عالم و دانشمند است.

کلید واژه ها: نوسازی مدارس همدانجشنواره خیرین مدرسه سازخیرین مدرسه‌ساز


نظر شما :