آرشیو اخبار

تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و مکانیابی با حضور ناظرین سراسر استان
دبیر شورای هماهنگی سند تحویل بنیادین نوسازی کرمان خبر داد:

تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و مکانیابی با حضور ناظرین سراسر استان

دبیر شورای هماهنگی سند تحول بنیادین اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان از تشکیل کمیته تخصصی نیازسنجی و مکانیابی با حضور ناظرین سراسر استان کرمان در راستای اجرای سیاستهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خبر داد.

ادامه مطلب
جشنواره‌های مدرسه‌ای موجب تعامل دانش‌آموزان با خیّرین می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین:

جشنواره‌های مدرسه‌ای موجب تعامل دانش‌آموزان با خیّرین می‌شود

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین گفت: برگزاری جشنواره‌های مدرسه‌ای خیّرساز موجب افزایش تعامل خیّرین با دانش‌آموزان و ترویج فرهنگ "مدرسه‌سازی" می‌شود.

ادامه مطلب