آرشیو اخبار

انتخاب مهندس «مهدیه نکوئی» در کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی کرمان

انتخاب مهندس «مهدیه نکوئی» در کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی کرمان

مهندس «مهدیه نکوئی» مسئول بانوان خیّرمدرسه ساز استان کرمان و دفتر فنی اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان در انتخابات کمیسیون مشورتی بانوان مهندس سازمان نظام مهندسی استان کرمان انتخاب شد.

ادامه مطلب