همدان - آرشیو

۸۰۰ بخاری استاندارد هوشمند هرمتیک در مدارس استان نصب شد
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان:

۸۰۰ بخاری استاندارد هوشمند هرمتیک در مدارس استان نصب شد

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان گفت: در راستای طرح ملی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس، ۸۰۰ دستگاه بخاری استاندارد هوشمند (هرمتیک) خریداری و در مدارس استان نصب شد.

ادامه مطلب
کارشناسان روابط عمومی باید به امکانات و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند
مدیرکل نوسازی مدارس همدان در گردهمایی کارشناسان روابط عمومی منطقه ۶ مطرح کرد؛

کارشناسان روابط عمومی باید به امکانات و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند

مدیرکل نوسازی مدارس همدان با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت نشر اخبار، گفت: واحدهای روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها باید به امکانات و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند.

ادامه مطلب