همدان - آرشیو

خیّرین مدرسه‌ساز محیطی مساعد برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان فراهم می‌کنند
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان:

خیّرین مدرسه‌ساز محیطی مساعد برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان فراهم می‌کنند

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان عنوان کرد: خیّرین مدرسه‌ساز با اقدام خود محیط مساعدی را برای تعلیم و تربیت اخلاقی، معنوی، علمی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

ادامه مطلب