اخبار استان ها

پیش‌بینی تعهد ۲۰۰ میلیارد تومانی خیّرین در مدرسه‌سازی/ وجود ۱۷۰۰ فضای آموزشی خیّرساز در تهران
در سومین جلسه ستاد مرکزی جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز تهران مطرح شد؛

پیش‌بینی تعهد ۲۰۰ میلیارد تومانی خیّرین در مدرسه‌سازی/ وجود ۱۷۰۰ فضای آموزشی خیّرساز در تهران

سومین جلسه ستاد مرکزی بیست و یکمین جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز حول موضوعاتی همچون پیش‌بینی افزایش تعهدات خیرین و وضعیت فضاهای آموزشی خیّرساز تهران برگزار شد.

ادامه مطلب