چهارمحال و بختیاری

فعالیت حدود ۲ هزار واحد آموزشی در استان
مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری اعلام کرد؛

فعالیت حدود ۲ هزار واحد آموزشی در استان گالری

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: حدود ۲ هزار مدرسه در استان فعالیت دارند اما در این میان ۱۲۰ مدرسه تخریبی است.

ادامه مطلب