سمنان

تامین ۱۵ کانکس مدرسه برای روستای حسین آباد کالپوش شهرستان میامی
مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان اعلام کرد؛

تامین ۱۵ کانکس مدرسه برای روستای حسین آباد کالپوش شهرستان میامی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان گفت: برای راه‌اندازی مدارس روستای حسین آباد کالپوش در سال تحصیلی جدید ۱۵ دستگاه کانکس در نظر گرفته شد.

ادامه مطلب