قزوین

نقش روابط‌ عمومی‌ها در تقویت تعامل با خیّرین مدرسه‌ساز بسیار مؤثر است
مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین:

نقش روابط‌ عمومی‌ها در تقویت تعامل با خیّرین مدرسه‌ساز بسیار مؤثر است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قزوین گفت: روابط‌عمومی‌ها در تقویت تعامل با خیّرین مدرسه‌ساز برای رونق مدرسه‌سازی نقش بسیار موثری دارند.

ادامه مطلب
تکریم خیّرین در مدارس احداث خود موجب رضایتمندی آ‌ن‌ها می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین:

تکریم خیّرین در مدارس احداث خود موجب رضایتمندی آ‌ن‌ها می‌شود

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین گفت: در هر مدرسه‌ای که خیّرین حضور پیدا کردند و مورد تشویق و تکریم دانش‌آموزان قرار گرفتند نتایج بسیار مطلوبی حاصل و رضایت خیّرین فراهم شده است

ادامه مطلب
جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس استان برگزار می‌شود
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین:

جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس استان برگزار می‌شود

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین گفت: جشنواره خیّرین مدرسه‌ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس استان برگزار می‌شود که امیدواریم در این جشنواره‌ها شاهد حضور باشکوه خیّرین باشیم.

ادامه مطلب