کرمان

توجه به تبیین نقش بانوان و خانواده در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی
معاون مشارکت‌های مردمی نوسازی مدارس کرمان مطرح کرد؛

توجه به تبیین نقش بانوان و خانواده در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی جدید

معاون مشارکت‌های مردمی نوسازی مدارس کرمان گفت: با توجه به اهمیت نقش بانوان در گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی، «همایش ملی بانوان و خانواده خیرین مدرسه ساز» برای تبیین این سنت نیکو برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
سرانه فضای آموزشی۱۳ شهرستان استان کرمان پایینتر از میانگین سرانه کشوری است
مدیرکل نوسازی مدارس در دیدار با استاندار کرمان:

سرانه فضای آموزشی۱۳ شهرستان استان کرمان پایینتر از میانگین سرانه کشوری است گالری

مدیرکل نوسازی مدارس استان در دیدار با استاندار کرمان، گفت: سرانه فضای آموزشی ۱۳ شهرستان و منطقه آموزشی استان کرمان پایینتر از میانگین کشوری است.

ادامه مطلب
چاپ کتاب سند پیشنهادی توسعه آموزش عمومی منطبق بر هدف عملیاتی سند تحول بنیادین
مدیرکل نوسازی مدارس کرمان خبر داد:

چاپ کتاب سند پیشنهادی توسعه آموزش عمومی منطبق بر هدف عملیاتی سند تحول بنیادین

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از انتشار کتاب ۵۷۳ صفحه‌ای سند پیشنهادی توسعه آموزشی تحصیلات عمومی منطبق بر هدف عملیاتی ۱-۲۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در استان کرمان خبر داد.

ادامه مطلب
مدیریت سبز مدارس موجب می شود،دانش آموزان بصورت آگاهانه به جامعه و سیستم شهری کمک کنند
مدیرکل نوسازی مدارس کرمان در دیدار با شهردار کرمان گفت:

مدیریت سبز مدارس موجب می شود،دانش آموزان بصورت آگاهانه به جامعه و سیستم شهری کمک کنند

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در دیدار با شهردار کرمان عنوان کرد: مدیریت سبز مدارس موجب می شود،دانش آموزان بصورت آگاهانه به جامعه و سیستم شهری کمک کنند.

ادامه مطلب