همدان

کارشناسان روابط عمومی باید به امکانات و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند
مدیرکل نوسازی مدارس همدان در گردهمایی کارشناسان روابط عمومی منطقه ۶ مطرح کرد؛

کارشناسان روابط عمومی باید به امکانات و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند

مدیرکل نوسازی مدارس همدان با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت نشر اخبار، گفت: واحدهای روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها باید به امکانات و نیروی انسانی متخصص مجهز باشند.

ادامه مطلب