اخبار و رویداد

تکمیل پروژه امینی آذر شهرستان سربیشه نیازمند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

تکمیل پروژه امینی آذر شهرستان سربیشه نیازمند یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

برنامه ظهر روز چهارشنبه دکتر درخشانی رئیس سازمان نوسازی مدارس ایران و بیکی مدیرکل نوسازی و توسعه تجهیز مدارس استان بازدید از پروژه مدرسه شش کلاسه امینی آذر در شهرستان سربیشه بود.

ادامه مطلب