اخبار و رویداد

بهره برداری از مدرسه استثنایی شهدای بانک ملی بیرجند با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش
بهره برداری از مدرسه استثنایی شهدای بانک ملی بیرجند با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش

بهره برداری از مدرسه استثنایی شهدای بانک ملی بیرجند با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش

مدرسه ۶ کلاسه استثنایی شهدای بانک ملی مهر شهر بیرجند با حضور قدمی معاون استثنایی وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب